Przejdź do treści Przejdź do menu

Program skierowany jest do klas I-III w szkołach podstawowych. Głównym celem Programu jest poznanie przez uczniów zasad pierwszej pomocy oraz doskonalenie umiejętności podejmowania przez nich, jako świadków zdarzenia działań ratujących życie. W zeszłym roku zostały przeszkolone przez instruktorów Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy panie Sonia Gleindek i Katarzyna Mruczek. Panie te rozpoczęły systematyczne zajęcia, na których w praktyczny sposób przekazują swoją wiedzę. Szkoła otrzymała od Fundacji fantomy do nauki resuscytacji, podręczniki i filmy. Pomoce te służą uczniom do nabywania nawyków związanych z pierwszą pomocą. Uczniowie oswajają się z tak ważnym zagadnieniem, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.